30 januari, 2012

AdviesorgaanBinnenkort verschijnt hier een blog over de adviseurs aan de gemeente over deze casus: de Monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Beide oordeelden positief over de plannen, met de kanttekening "te grootstedelijk karakter voor de bestaande gevelwand". En het vriendelijke verzoek aan de ontwikkelaar of hij de 'schuren' misschien zou willen laten staan. De ontwikkelaar verkiest garageboxen en tuin.

Herberg thema

Veel ontwerpen die meededen met de prijsvraag gingen in op het historische thema van de Herbergen die in de 17de eeuw waren gegroepeerd rondom het pleintje aan de Dorpsstraat.
Recent deed André van Noort archiefonderzoek naar het erf Dorpsstraat 31 - 33.Hij publiceerde zijn bevindingen in De Hekkensluiter van de Historisch Genootschap Warmelda.